Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide

Obxectivos


Promocionar e divulgar o concepto de Software Libre e fomentar o seu uso

Fomentar e apoiar os proxectos de Software Libre, especialmente aqueles desenvolvidos polos seus membros. Impulsar e respaldar as iniciativas de Software Libre

Adaptación do Software Libre á lingua galega.

Promover o emprego de estándares abertos na sociedade da información e no ámbito tecnolóxico.

Formación das novas tecnoloxías no eido do Software Libre nos diferentes ámbitos (educativo, empresarial,…)

Contacta con MeLiSA


info@melisa.gal