II Xornadas de Control Automático e Robótica con Ferramentas Open Source 09

Banner II Xornadas de ControlCurso da “UNIVERSIDADE DE VERÁN 2009” da Universidade de Santiago de Compostela

(http://www.usc.es/cultura/uveran09.htm)

* Datas: 14, 15, 16 e 17 de xullo de 2009

* Prazo de matrícula: aberto ata o próximo 3 de xullo de 2009

* Número de prazas: 50 prazas, por orde de inscripción

Os sistemas de control automático e os sistemas autónomos permiten automatizar unha gran cantidade de procesos industriais e domóticos. Aínda que no mercado existen múltiples alternativas, propoñemos unha introdución ás solucións baseadas en deseños libres que, ademais de ser completamente funcionais, facilitan a súa introdución nas PEMES e no ensino.
O obxectivo principal destas xornadas é dotar ó alumno cun coñecemento básico no control automático e nos rudimentos básicos da robótica con microcontroladores, empregando en todo momento licenzas libres. No curso presentarase de forma práctica tanto o uso de hardware libre Arduino, como as ferramentas de programación necesarias e dispoñibles en GNU/Linux. Haberá tamén conferencias sobre robótica e obradoiros nos que se programará un minirobot móbil autónomo. As xornadas consistirán nun 33% de exposición teórica, nun 25% de exposición interactiva e nun 42% de prácticas sobre hardware. Para o maior aproveitamento deste curso, o único prerequisito son coñecementos básicos dunha linguaxe de programación estruturada.
Grazas ó apoio da Vicerreitoría de Cultura da Universidade de Santiago de Compostela, estás xornadas serán recoñecidas como Curso de Verán da USC. Os/as asistentes terán dereito a un diploma no que constarán o título do curso, o número de horas e a asistencia. Para os/as estudantes da USC, este curso será recoñecible como 2 créditos de libre configuración.

Cartel: http://www.dec.usc.es/xcarfos/material/p_cartel_xcarfos09.png

(http://www.dec.usc.es/xcarfos/)

Comece a escribir o seu termo de procura arriba e presione enter para buscar. Presione ESC para cancelar.

Volver ao inicio